fbpx

Ariën van Waterland

Ariën van Waterland werd in 1934 geboren in Amsterdam, maar haar familie had nauwe connecties met Broek in Waterland. Haar talent kwam bovendrijven toen zij bij de Arbeiderspers werkzaam was. Daar kwam zij in contact met professionele tekenaars. Die moedigden haar aan waarop zij een opleiding tot tekenlerares volgde. Daarna was Ariën van Waterland geruime tijd in het onderwijs werkzaam. Sinds het einde van de jaren zestig woonde zij in Edam. Een belangrijk moment in haar artistieke carrière was zonder twijfel de verschijning van het boekje ‘Ergens in Noord-Holland’ in 1978. Het bevat meer dan zeventig stads- en dorpsgezichten in gewassen inkt en pen. Vaak was het een kwestie van vastleggen voordat de slopershamer toesloeg, schreef Mr. K.J. Kriek, directeur van het Stedelijk Museum Alkmaar, in het voorwoord. Het boekje had zeker een maatschappelijke bijbedoeling. Mevrouw Van Waterland vond dat er teveel verdween. De aantasting van het silhouet van veel plaatsen door hoogbouw ging haar aan het hart. Met haar werk trachtte zij gemeentebesturen en architecten tot inzicht te brengen. Ze werd 82 jaar.