Eddy M. van der Velden

Eddy van der Velden (ook wel Samderubun) is geboren in 1950 in Rotterdam.

Omdat Eddy M. van der Velden een afstammeling is van een beroemde Nederlandse familie van schilders, waarvan de stamboom terug te vinden is tot in de 16e eeuw (Jacob van der Velde 1521, Jan van den Velde 1568, Esaias van de Velde 1590) en van medici, en hij bovendien sterk werd aangemoedigd door zijn vader, die arts was, leek het een logische stap om een verbindende factor te worden tussen plastische kunsten en geneeskunst. Afgestudeerd en als professioneel kunstenaar werkend, met een speciale interesse voor “de kunst van de geneeskunde en diens geschiedenis”, begon hij zich te bekwamen op het gebied van medische tatoeage en de specifieke toepassingen daarvan.