Anneke van der Mandele

Anneke van der Mandele is geboren in Bergen (1938). Opleiding: Instituut voor KunstNijverheidsOnderwijs (de huidige Rietvelt-Academie) 1959-1965.

Werkt hoofdzakelijk als grafica. Het boeiendste van het maken van grafiek blijft voor mij het experimenteren met de etsplaat. Een toevallig krasje of oneffenheid in de plaat kan aanleiding zijn tot een ‘verhaal’. Een ‘verhaal’ waar de stilte moet overheersen en waar de vertrouwde aanknopingspunten mogen ontbreken. Dan heeft het blad een eigen autonome waarde gekregen.

Woonde van voor 1977 tot na 2001 in Assendelft (Gemeente Zaanstad).