Schuilkerk Papenpad - Zaandam

Frans Mars
€65,00
Artikelnummer: 22316

Kunstenaar: Frans Mars


Techniek

Houtskool

Materiaal

Op papier

Jaar

1951-2000


Het werk zit in een passe-partout.

Onder de rook en geur van Verkade, gelegen aan een pad, dat ons herinnert aan de oude padenstructuur van Zaandam. Opgetrokken van hout, en sober van uiterlijk, maar wel met een grote tuin, wat bijzonder is voor onze streek! Het uiterlijk lijkt op een houten schuur. Dat is ook direct het unieke karakter van dit gebouw. Het is de enige schuur-schuilkerk in ons land. In 1695 ontstaan, en wel in de tijd dat de Reformatie regeerde en zich verbond met de politieke macht van die tijd. De grote kerken vielen toe aan de heersende gereformeerden/hervormde Kerk. De katholieken werden op zijn best gedoogd. In die tijd werd dus deze kerk gebouwd. Het mocht niet te veel op een kerk lijken.

Sinds 1695 heeft deze kerk stormen doorstaan. Oorspronkelijk een echt Rooms-katholieke kerk, maar alras ontstond er een beweging in ons land die vond dat katholieken zelf hun leiders mochten kiezen en dat Rome dat niet moest doen. De pastoors van de Papenpadkerk kozen voor de eerste mogelijkheid. De kerk maakt deel uit van wat in de 18e eeuw de Oudkatholieke kerk is gaan heten, een kerk met een sterk open, oecumenisch karakter dat het gezag van de Paus niet erkend.

Begin vorige eeuw maakte de kerk een moeilijke periode door. Er waren weinig leden, en de kerk oogde vervallen. Overwogen werd zelfs de kerk te slopen. In 1973 brak een nieuwe bloeiperiode aan en woonde de toenmalige bisschop van Haarlem, Gerardus Anselmus van Kleef met zijn vrouw, in de pastorie die vast aan de kerk zit. De bisschopswoning in Haarlem werd verkocht, waardoor de Papenpadkerk kon worden gerestaureerd. Toen ontstond het avondgebed, met een sterk oecumenisch karakter. Er werden in 1975 en 1976 vesperdiensten gehouden onder muzikale leiding van de bekende Zaanse dirigent Jan Pasveer. De IKON zond deze diensten uit. De kerk werd een broedplaats voor liturgische, sociaal—maatschappelijke activiteiten. Bekende theologen/musici traden er op.

[Bron: Piet van Tellingen]