fbpx

Disclaimer voor shop.zaansgroen.nl

Zaansgroen (Kamer van Koophandel: 35025014), hierna te noemen Zaansgroen, verleent u hierbij toegang tot shop.zaansgroen.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Zaansgroen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Herroeping aankoop en bedenktijd

Niet alle producten zijn nieuw en komen van de kunstenaar zelf. Het kan zijn dat het kunstwerk sporen van de tijd met zich meedraagt. Nadat u het product van ons heeft ontvangen, heeft u 14 dagen bedenktijd. Indien u zich heeft bedacht, neem dan voor het verstrijken van deze bedenktijd op enige wijze contact met ons op over de verdere afhandeling. U kunt ook het volgende formulier gebruiken om uw bedenking kenbaar te maken: online formulier.

Beperkte aansprakelijkheid

Zaansgroen spant zich in om de inhoud van shop.zaansgroen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op shop.zaansgroen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zaansgroen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op shop.zaansgroen.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Zaansgroen. Voor op shop.zaansgroen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zaansgroen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zaansgroen en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zaansgroen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Consignatie, BTW en marge

Kunstwerken eigendom van de kunstenaar worden op naam van de kunstenaar verkocht. Indien de kunstenaar btw-plichtig is, is het 9% tarief van toepassing. 2de Kans Kunst valt onder de ‘Bijzondere regeling kunst’ en valt onder het 0% tarief. Transportkosten worden met 21% belast.

Verkoop via derden

Zaansgroen verkoopt haar kunstwerken ook via veilingsites als Catawiki, Kunstveiling en Marktplaats. Mocht een werk, aangeboden op de webshop van Zaansgroen, elders een bod hebben ontvangen of ter veiling aangeboden zijn, dan is het aangebodene niet meer beschikbaar, ondanks dat het wel als actief op de webshop te vinden is. Is de veilingperiode verstreken zonder verkoop, dan is het werk via de webshop weer beschikbaar.

Eerste koper heeft recht tot koop

Het is technisch mogelijk dat een kunstwerk aangeboden op de webshop van Zaansgroen dubbel wordt verkocht. De webshop registreert datum en tijd van aankoop. Degene die de bestelling als eerste plaatste behoud recht tot aankoop. Aan een volgende koper heeft Zaansgroen geen leveringsplicht, maar zal zij het aankoopbedrag, indien voldaan door de klant, zo spoedig mogelijk terugstorten.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.